چهل و یکمین دوره‌ی مسابقه‌ی ریاضی دانشجویی ایران

پرینت

 

چهل و یکمین مسابقه‌ی ریاضی دانشجویی ایران، 14 الی 17 شهریور ماه 1396 در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

 

فراخوان مسابقه

آگهی مسابقه

سر فصل ها

فرم مشخصات

نامه تهیه سوال

وبسایت مسابقه

 

سوالات روز اول

پاسخ سوالات روز اول

 سوالات روز دوم

 پاسخ سوالات روز دوم

 

نتایج تیمی

نتایج انفرادی

دریافت کنندگان دیپلم افتخار