چهل و سومین مسابقه ریاضی ایران

پرینت

چهل و سومین دوره مسابقه ریاضی دانشجویی کشور تاریخ 12 الی 15 شهریور 1398 در دانشگاه ولیعصر رفسنجان برگزار خواهد شد.

آگهی

فراخوان

سرفصل ها

فرم مشخصات