آرشیو مسابقات ریاضی دانشجویی کشور

سی‌وچهارمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور، ۱ تا ۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، دانشگاه کاشان

سوالات روز نخست

پاسخنامه روز اول

سوالات روز دوم

پاسخنامه روز دوم

نتایج تیمی

نتایج انفرادی

 

 

 

سی‌وسومین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور، ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، دانشگاه تربیت مدرس

سوالات روز نخست

پاسخنامه روز اول

سوالات روز دوم

پاسخنامه روز دوم

نتایج تیمی

نتایج انفرادی

 

سی‌ودومین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور، ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوالات روز نخست

پاسخنامه روز اول

سوالات روز دوم

پاسخنامه روز دوم

نتایج تیمی

نتایج انفرادی

 

سی‌ویکمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور، ۲۰ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، دانشگاه فردوسی مشهد

سوالات روز نخست

پاسخنامه روز اول

سوالات روز دوم

پاسخنامه روز دوم

نتایج تیمی

نتایج انفرادی

 

سی‌امین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور، ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، دانشگاه تفرش

سوالات روز نخست

پاسخنامه روز اول

سوالات روز دوم

پاسخنامه روز دوم

نتایج تیمی

نتایج انفرادی

 

بیست‌ونهمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور،۱۳ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۴، دانشگاه مازندران

سوالات روز نخست

پاسخنامه روز اول

سوالات روز دوم

پاسخنامه روز دوم

نتایج تیمی

نتایج انفرادی

 

بیست‌وهشمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور،۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳

سوالات روز نخست

پاسخنامه روز اول

سوالات روز دوم

پاسخنامه روز دوم

نتایج تیمی

نتایج انفرادی

تمامی حقوق این وبگاه متعلق است به انجمن ریاضی ایران

آدرس: تهران خیابان استاد نجات اللهی(ویلا)، پارک ورشو، ساختمان انجمن ریاضی ایران

تلفن: 88808855

E-Mail: iranmath [at] ims [dot] ir

ویرایش

Friday the 30th. . BigCommerce Reviews - All rights reserved.