تماس با انجمن

پرینت

 

نشانی: تهران، خیابان استاد نجات اللهیجنوبی، نبش خیابان ورشو،پارک ورشو، ساختمان انجمن ریاضی ایران

صندوق پستی: تهران، 13145-418

تلفن و نمابر: 88807795، 88807775، 88808855

نشانی پست الکترونیکی: iranmath[at]ims[dot]ir