اطلاعیه

پرینت

خبرنامه انجمن رياضي ايران از كليه اعضاي انجمن (به‌ويژه نمايندگان محترم انجمن در دانشگاه‌ها) صميمانه دعوت ميكند كه با ارسال اخبار (ترجيحاً الكترونيكي)، مقالات، جملات كوتاه (ترجمه يا تأليف)، گزارش همایش‌ها، نكات خواندني، ديدگاه‌ها، آگهي‌ها و ...  به نشاني‌های iranmath[at]ims.ir و newsletter[at]ims.ir (همراه با نشاني كامل و تلفن تماس)  به اعتلاي اطلاعات جامعه رياضي كشور كمك كنند.  

اخبار و مقالات ارسالي پس از تصويب، همراه با نام نويسنده در خبرنامه درج خواهد شد.  

 

هيأت تحريريه خبرنامه انجمن رياضي ايران