جوایز(خلاصه)

پرینت

آیین نامه جوایز

جایزه‌ی دکتر مهدی رجبعلی‌پور:

به برترین مقاله در زمینه جبر خطی

آیین نامه

هیات امنا:

دکتر محمد علی دهقان (دانشگاه ولیعصر رفسنجان)

دکتر محمد صال مصلحیان (دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر بامداد یاحقی (دانشگاه گلستان)

دکتر داوود خجسته سالکویه (دانشگاه گیلان)

دکتر سعید اکبری (دانشگاه صنعتی شریف)

دکتر حمیدرضا افشین (دانشگاه ولیعصر رفسنجان) 

اصغر رحیمی (دانشگاه مراغه)

 

جایزه‌ی بین المللی دکتر مهدی بهزاد:

به برترین مدیریت و پیشبرد ریاضیات در کشور

آیین نامه 

هیات امنا:

دكتر منصور واعظ پور (دانشگاه صنعتي اميركبير)

دكتر اميدعلي شهنی كرم زاده (دانشگاه شهيد چمران اهواز)

دكتر فريد مالك (دانشگاه يزد)

دكتر علي رجالي (دانشگاه صنعتي اصفهان)

دكتر حميد پزشك (دانشگاه تهران)

دكتر حسين حاجي ابوالحسن (دانشگاه شهيد بهشتي)

دكتر نسرين سلطانخواه (دانشگاه الزهرا)

 

جایزه‌ی دکتر تقی فاطمی:

به بهترین مدرس ریاضی

آیین نامه 

هیات امنا:

 دكتر زهرا گويا (دانشگاه شهید بهشتی)

دكتر علي رجالي (دانشگاه صنعتی اصفهان)

دكتر ارسلان شادمان (دانشگاه کردستان)

دكتر طاهر قاسمي هنري (دانشگاه خوارزمی)

دكتر بهمن هنري (دانشگاه شهید بهشتی)

دكتر اميرحسين  اصغري (دانشگاه شهید بهشتی)

آقاي محمدرضا انتظاری

 

جایزه‌ی دکتر محمد شفیعی‌ها:

به بهترین ویراستار ریاضی

آیین نامه 

هیات امنا:

دكتر مسعود آرين نژاد (دانشگاه زنجان)

دكتر عليرضا  جمالي (دانشگاه خوارزمي)

دكتر محمدقاسم  وحيدي اصل (دانشگاه شهيد بهشتي)

دكتر محمد جلوداري  ممقاني (دانشگاه علامه طباطبايي)

دكتر حسن  حقيقي (دانشگاه خواجه نصير طوسي)

آقاي سيامك كاظمي 

خانم دكتر شفيعيها

 

جایزه‌ی عباس ریاضی کرمانی:

به مقاله برتر ارایه شده در کنفرانس‌های سالانه ریاضی ایران

آیین نامه 

هیات امنا:

دكتر عباس  سالمي (دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

دكتر مهدي  رجبعلي پور (دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

دکتر علي  دانايي (دانشگاه شيخ بهايي)

دکتر كريم ايواز (دانشگاه تبريز)

دکتر نظام‌الدين مهدوي اميري (دانشگاه صنعتي  شريف)

مهدي رياضي كرماني 

 

جایزه‌ی دکتر منوچهر وصال:

به مقالات برتر ارایه شده در سمینارهای سالانه‌ی آنالیز ریاضی

آیین نامه 

هیات امنا:

دكتر عبدالعزيز عبداللهي (دانشگاه شيراز)

دكتر رسول  نصراصفهاني (دانشگاه صنعتي اصفهان)

دكتر عليرضا مدقالچي (دانشگاه خوارزمي)

دكتر كريم هدايتيان (دانشگاه شيراز)

دكتر علي غفاري  (دانشگاه سمنان)

دكتر حسين  محبي (دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

آقاي مهندس علي وصال 

 

جایره‌ی دکتر غلامحسین مصاحب:

به نویسندگان آثار برجسته‌ی ریاضی به فارسی

آیین نامه 

هیات امنا:

دكتر مجيد ميرزاوزيري (دانشگاه فردوسي مشهد)

دكتر بيژن طائري (دانشگاه صنعتي اصفهان)

دكتر عين اله پاشا (دانشگاه خوارزمي)

دكتر  طاهر قاسمي هنري (دانشگاه خوارزمي)

دكتر فريبرز آذرپناه (دانشگاه شهيد چمران اهواز)

دكتر علي آبكار (دانشگاه بين‌المللي امام خميني)

خانم ترانه مصاحب

 

جایزه‌ی ابوالقاسم قربانی:

به مقالات برتر در زمینه‌ی تاریخ ریاضیات

آیین نامه 

هیات امنا: 

دكتر علي ايرانمنش (دانشگاه تربيت مدرس)

دكتر محمد باقري

دكتر حسين معصومي همداني

دكتر  احمد صفاپور (دانشگاه وليعصر رفسنجان)

دكتر  حسين سيفلو (دانشگاه تبريز)

دكتر محمد قاسم وحيدي اصل (دانشگاه شهيد بهشتي)

فريد قاسملو (بنياد دانشنامه  فارابي)

 

جایزه‌ی محسن هشترودی:

به مقالات برتر ارایه شده در سمینار‌های دوسالانه‌ی هندسه و توپولوژی

آیین نامه 

هیات امنا: 

دكتر مجيد  سليماني دامنه (دانشگاه تهران) (مسئول كميته)

دكتر مگرديچ  تومانيان (دانشگاه آزاد كرج)

دكتر ايمان  افتخاري

دكتر اسداله رضوي (دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

دكتر سيد محمد باقر كاشاني (دانشگاه تربيت مدرس)

دكتر رحيم زارع نهندي (دانشگاه تهران)

آقاي عباس صدوقي

 

جایزه‌ی محمد حسن نجومی:

به برترین‌های پذیرفته‌شدگان ریاضیات مالی

آیین نامه 

هیات امنا: 

دكتر حميدرضا ابراهيمي ويشكي (دانشگاه فردوسي مشهد)

دكتر بيژن ظهوري زنگنه (دانشگاه صنعتي شريف)

دكتر علي باستاني (دانشگاه تحصيلات تكميلي زنجان)

دكتر محمدتقي جهانديده  (دانشگاه صنعتي اصفهان)

دكتر كاظم نوري هفت چشمه (دانشگاه سمنان)

دكتر  شيوا زماني  (دانشگاه صنعتي شريف)

فروغ اعلمي آل آقا

 

تمامی حقوق این وبگاه متعلق است به انجمن ریاضی ایران

آدرس: تهران خیابان استاد نجات اللهی(ویلا)، پارک ورشو، ساختمان انجمن ریاضی ایران

تلفن: 88808855

E-Mail: iranmath [at] ims [dot] ir

ویرایش

Friday the 30th. . BigCommerce Reviews - All rights reserved.