فراخوان جایزه دکتر شفیعیها

پرینت

انجمن ریاضی ایران هر دوسال یک بار جایزه ای به نام جایزۀ شفیعیها به مترجمان و ویراستاران شایستۀ آثار ریاضی به زبان فارسی اهدا می کند. از اعضای جامعۀ ریاضی کشور، به خصوص اعضای انجمن ریاضی ایران، دعوت می شود  تا  اول خرداد 1396 خود یا فردی را که برای دریافت این جایزه مناسب.می دانند، به هیئت امنای جایزۀ شفیعیها معرفی کنند

 

علی رضا جمالی

رئیس هیئت امنای جایزۀ شفیعیها