فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 58 منتشر شد

پرینت

 

در این شماره می‌خوانیم:

از آموزش و ریاضی، تا آموزش ریاضی

سیر تاریخی تألیف كتاب های درسی ریاضی در ایران

سنتزی از فلسفه، پژوهش در ریاضی، پژوهش در آموزش ریاضی، آموزش پیش دبستانی تا پایان دورۀ کارشناسی و جنبش حقوق مدنی

تحلیل محتوای برنامۀ درسی معادلات دیفرانسیل

یک ریاضیدان برای دبیرستان می نویسد

چارچوب برنامه ریزی درسی ریاضی مبتنی بر اصول دوگانی، نیازهای فکورانه و استدلال پی درپی : DNR

چرا اثبات؟

آموزش معلمان ریاضی: حوزه ای نیازمند پژوهش هایی عمیق

درک بنی از قواعد و پاسخ ها در ریاضیات مبتنی بر آموزش تجویزی فردی

 

دانلود کل نشریه